לעדכונכם, הבוקר בשעה 50:01 ייערך תרגיל פיקוד העורף במרחב,יישמעו אזעקות עולות ויורדות לצורך ניסוי צופרים..

לעדכונכם, הבוקר בשעה 50:01 ייערך תרגיל פיקוד העורף במרחב,יישמעו אזעקות עולות ויורדות לצורך ניסוי צופרים..