EN

אקוודוקט קיסריה – חוף הקשתות

מערכת שסיפקה מים לקיסריה ממעיינות טבעיים במרחק של כ- עשרה ק"מ מהעיר. האמה נישאה על אלפי קשתות אבן והייתה בין המפותחות ביותר בארץ. אספקת המים נדרשה לצריכה ציבורית( למזרקות והמרחצאות הרבים) ולצריכה פרטית.  המים הגיעו למתקן חלוקה הנקרא  קסטלום (ייחודי בארץ – אחד  בבניאס והשני בקיסריה) ומשם באמצעות מערכת צינורות לרחבי העיר. 

לאורך התקופות נבנו בקיסריה מספר אמות מים: האמה הגבוהה – ההרודיאנית, האמה האדריאנית, האמה הנמוכה בתקופה הביזנטית ותעלה פתוחה בתקופה הצלבנית. כיום קיים במקום חוף מוכרז ונוף יפהפה ובעתיד תיבנה טיילת שתחבר לבית הכנסת העתיק בנמל.

אקוודוקט קיסריה