Eng

אודות

תחומי פעילות

  • ייזום ופיתוח של שכונות מגורים
  • ייזום והקמה של נדל"ן מניב
  • תיירות, נופש ופנאי
  • ניהול ופיתוח האקוסיסטם של פארק העסקים של קיסריה
  • הקמת וחיזוק הישוב קיסריה – יוקרתי, קהילתי וצומח דמוגרפית
  • אנרגיה ויזמות סביבתית – פיתוח כלכלי בר קיימא אנרגיה, מים, אויר, צומח