map4

 
main_-pic.jpg

יעוד החברה וערכי הליבה

headerהחברה לפיתוח קיסריה פועלת למען השבחת אדמות קיסריה, תוך הקמת ישוב לדוגמא בארץ ישראל, פיתוח פארק תעשייה ותחום התיירות והנופש.
החברה לפיתוח קיסריה הינה הזרוע הביצועית של קרן רוטשילד קיסריה, הפועלת לצמצום פערים חברתיים באמצעות השכלה גבוהה ופיתוח אחריות חברתית.

title liba

img1

מחויבות להיסטוריה
ולחזון קרן רוטשילד קיסריה

אנו גאים בעשייתנו ובזכותנו למימוש החזון הציוני וההיסטורי של
קרן רוטשילד קיסריה.

 

decor

img2

תרבות של מצוינות, איכות ומקצועיות

 • עדיף לא לעשות בכלל מלעשות בינוני.
 • אכפתיות ו”דרייב” בעשייה - עובדים מכל הלב!
 • סדר וארגון אך לא בירוקרטיה מיותרת!
 • הפקת לקחים ושימור הידע הארגוני - “לא טועים אותה הטעות פעמיים!”
 • להיות עצמאיים אך להשתמש במומחים הטובים ביותר.

decor

img3

חתירה מתמדת לצמיחה

 • ממוקדים בפעולות ליבה בלבד.
 • קובעים יעדים מאתגרים אך מדידים וברי השגה
 • נלחמים ולא מוותרים על כל הזדמנות עסקית!
 • אסרטיביים ואגרסיביים כשצריך אך תמיד הוגנים!
 • מטפחים קשרים עם ממשקים עד רמה אישית ולעולם לא “שורפים גשרים”.
 • המדידה והמשוב הוא גם אישי וגם צוותי!

decor

img4

מחויבות לעובדים

הנהלת החברה בכל רבדיה תפעל ליצירת הזדהות ומחויבות עובדי החברה
עם חזון , יעוד וערכי הליבה של הארגון עד להפיכתם ל-"רוח הארגון".

 

 

decor

img5

הנהלת החברה תעניק לעובדיה:

 • הגדרות תפקידים ברורות ותיאום ציפיות
 • מתן סמכות, אחריות והכרה.
 • מתן כלים לפיתוח אישי לעמידה והצלחה ביעדי תכניות העבודה.
 • סביבת עבודה נעימה, סינרגטית, יעילה ממוקדת ומוכוונת יעדים.
 • משוב תקופתי חיובי לעמידה ביעדים מחד ומתן ביקורת בונה והזדמנות לשפר במקרה של כישלון שאינו כתוצאה מרשלנות מאידך.
 • הוגנות, הדדיות וניהול "בגובה עיניים".

 

 

decor

v

האסטרטגיות הארגוניות המובילות :

 • צמיחה ויעילות.
 • "עבר, הווה, עתיד" - ראייה ארוכת טווח.
 • פיתוח תיירותי (בהווה ובעתיד) כמנוע צמיחה.
 • "שותפים לדרך".
 • "WOW" - עשייה איכותית והשגת ערך מוסף בכל פעילות ותחום.

bottom