דלג לתוכן הראשי
EN

מונחים הקשורים בחלקי המגרש

באנקר- Bunker  
מכשול חול, איזור הנחשב ל-Hazard לפי חוקי הגולף ולכן בעמידה לקראת החבטה לא ניתן לגעת בקרקע .

 גרין – Green  
משטח הדשא שבו נמצאת הגומה עם דגל המסמן את מיקומה המדויק. משטח הגרין מכוסח נמוך מאוד, ומהודק כך שהכדור מתגלגל עליו במהירות. משטחי גרין נבדלים זה מזה בגודלם וברמת שיפועם.

 דיווט  Divot
פיסת דשא היוצאת ממקומה בעת החבטה, עקב פגיעת המחבט בקרקע מיד לאחר פגיעתו בכדור. את הדיווט ניתן וצריך לתקן באמצעות החזרתו למקומו או באמצעות שפיכת חול על המקום ממנו יצא.

משטח הטי – Tee Box  
האזור ממנו מתחילים לשחק את הגומה. משטח הטי חייב להיות ישר ובמקרים רבים מוגבה כמעה מפני השטח.

מדשאה ראשית – Fairway  
מירב השטח של מסלולי הגולף בנויים מהמדשאה הראשית המכוסחת נמוך, ואליה אנו מכוונים את חבטות הפתיחה למעט בגומות פאר 3 בהן מכוונים ישירות לגרין.

מדשאה משנית –  Rough
דשא גבוה יותר הנמצא בצדיי המדשאה הראשית, שהחבטה מתוכו עלולה לעיתים להיות קשה אם הכדור שקוע עמוק בדשא.

 מכשול –  Hazard
בדומה לבאנקרים, בעיקר גופי מים הינם מכשולים המיועדים להוסיף יופי וקושי למסלול הגולף. גופי מים יכולים להיות נחלים או אגמים (טבעי או בנוי), הממוקמים בין אזור הטי והגומה.

קו הפאט – line of Putt  
המסלול הדמיוני אותו עושה הכדור במהלך הפאט לכיוון הגומה. קו הפאט יכול להיות ישר או נשבר (ראה שבירה).

שבירה –  Break 
מתייחס לרמת השיפוע של הגרין מהנקודה שהכדור מונח בה לגומה. שבירה תתואר כימין לשמאל או שמאל לימין, להבדיל מעליה או ירידה.