דלג לתוכן הראשי
EN

האסטרטגיות הארגוניות המובילות

עבר, הווה, עתיד (קיסריה 2040) – כבוד לעבר וראייה ארוכת טווח בכל פעילות

מומחים וממוקדים באזור קיסריה (רבתי)

הפרדה בין עסקים (בחברות) לפילנתרופיה (בקרן)

עשייה איכותית “בסטנדרט קיסריה” והשגת ערך מוסף בכל פעילות

שירות מעולה בשיטת ONE STOP SHOP

פיתוח תיירותי (בהווה ובעתיד) כמנוע צמיחה נוסף

שותפים לדרך – רתימת שותפים לדרך ולעשייה בדגש על גופים סטטוטוריים

Go Green for a better world

Go Smart – embrace technologies!