EN

פעילות לקבוצות

סדנת גולף

לפרטים נוספים

סדנת משימות ה- E אפשר

סיור בגן לאומי קיסריה ונמל קיסריה המתחדש

סיור הומוריסטי

לפרטים נוספים

סיור יהודי קיסריה – הרוח והחומר

לפרטים נוספים

טובות השתיים מן האחת

לפרטים נוספים

סדנאות והדגמות של ניפוח זכוכית

לפרטים נוספים

המירוץ לליגיון