Eng

פעילות לקבוצות

סדנת גולף

סדנת משימות ה- E אפשר

סיור בגן לאומי קיסריה ונמל קיסריה המתחדש

סיור הומוריסטי

סיור יהודי קיסריה – הרוח והחומר

טובות השתיים מן האחת

סדנאות והדגמות של ניפוח זכוכית

לפרטים נוספים

המירוץ לליגיון