map4

 
מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

חישוב ההנדיקפ / עידו בראל

שלום לכל השחקנים,

בעקבות פניות רבות בנושא חישוב ההנדיקפ,
מצורף בזאת דף הסבר קצר על צורת החישוב בתקווה למנוע אי הבנות בהמשך.

1. ההנדיקפ מחושב ביום הראשון של כל חודש.
2. ההנדיקפ מבוסס על 20 התוצאות האחרונות של כל שחקן.
3. כל תוצאה שנכנסת דוחקת החוצה את התוצאה הוותיקה ביותר. (בפרו שופ נמצאת רשימה עם 20 התוצאות האחרונות של כל שחקן נכון לזמן חישוב ההנדיקפ).
4. מתוך 20 התוצאות הקיימות נבחרות 10 התוצאות הטובות ביותר.
5. מ 10 התוצאות הטובות מחושב ההפרש בין ממוצע התוצאות לתקן של המגרש (תקן קיסריה 73 ).
6. הפרש זה מוכפל ב - 0.96 והתוצאה המתקבלת היא ההנדיקפ הרשום.

דוגמה:
handdog

ממוצע 10 התוצאות הטובות ביותר הוא: 83.
ההפרש הממוצע מעל התקן של שחקן זה הוא: 10 (83-73).
ההנדיקפ של שחקן זה הוא: 0.96*10=9.6.
התוצאה (9.6) מעוגלת למספר העגול הקרוב ביותר. (9.5 מעוגל ל-10)
ההנדיקפ של השחקן הוא 10.

הבהרות:
1. חשוב לדעת שעל פי ה USGA ההנדיקפ משקף את הפוטנציאל של כל שחקן. ההנדיקפ אינו ממוצע התוצאות של השחקן . על פי ה USGA שחקן אמור לשחק את ההנדיקפ שלו רק ברבע מהמשחקים אותם הוא משחק.
2. לפי חוקי ה USGA לכל הנדיקפ יש מספר חבטות מוגבל בכל גומה (ראה טבלה מצורפת). הגבלה זאת מיושמת רק לצרכי חישוב ההנדיקפ. כאשר תוצאה של שחקן מוכנסת לתוכנה, התכנה תשנה את התוצאה בהתאם לחוקי ה USGA.

handtab2

דוגמה: שחקן בעל הנדיקפ 14

handtab3
התוצאה לחישוב ההנדיקפ היא 97 ולא 104.

בברכה
עידו בראל.

Share