map4

 
Championship-Golf.png
מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

רשימת הנדיקפ

golf boaz2 handicap 1

 

חברים יקרים

בהמשך לפגישתה של וועדת ההנדיקפ של המועדון להלן הכללים עליהם כל חבר חייב להקפיד בכדי שהמועדון יוכל לתת לכם החברים את ההנדיקפ המדויק ביותר:

כרטיסי תוצאה לחישוב הנדיקפ יהיו מתחרויות ובנוסף כרטיס EDS אחד לחודש לכל שחקן

תחרויות :           

  1. oWeekly Stableford - בכל יום שלישי ושישי בכל שבוע
  2. oKCM - בכל שבת
  3. oליגת המועדון – מחזור כל שבועיים החל מ 26.3.17

 כל תחרות אישית אחרת שתתקיים במועדון

EDS– כל שחקן יכול להגיש כרטיס EDS  אחד בחודש בתנאי שנרשם לפני יציאתו למשחק בפרושופ. במידה והשחקן לא יחזיר כרטיס ירשמו לו 37 נקודות STABLEFORD

על מנת להמשיך ולהחזיק הנדיקפ עדכני שמאפשר לשחק בתחרויות המועדון יש להשתתף לפחות בחמש תחרויות כאמור לעיל בשנה, ובנוסף להגיש לפחות תוצאה אחת בשלושה חודשים שקדמו לתחרות.

לתשומת לב כל החברים – חשוב ביותר:

בכל כרטיס תוצאה יש למלא בכתב יד קריא וברור את הפרטים הבאים:

  1. oשם פרטי ושם משפחה
  2. oסימון מאיזה טי שוחק ה ROUND
  3. oהנדיקפ השחקן כפי שמופיע ברשימת ההנדיקפ העדכנית בפרושופ
  4. oתאריך
  5. oסוג התחרות/EDS

חתימת השחקן וחתימת השחקן שרשם את הכרטיס

וועדת ההנדיקפ תבצע סקירה רבעונית של כל ההנדיקפים אחת לרבעון. בנוסף כל חבר רשאי לפנות לוועדה באופן אישי בכל זמן.

אנו מודים לכולם מראש על שיתוף הפעולה

חברי הוועדה:

משה ז'רקובר – יו"ר הוועדה

גיל פרס – מנהל ההנדיקפ

בועז שגב – מנהל מקצועי

לרשימת ההנדיקפ  לחץ כאן

 

 

Share