map4

 
Banner_community4.jpg
icon About1

הרשמה לניוזלטר עברית קהילה ותושבים

מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

אבטחה

המציאות הביטחונית בישראל וכן פניות רבות של תושבים בנושא, הביאו את החברה לפיתוח קיסריה למתן דגש בתפיסת הביטחון ביישוב ובהשקעת משאבים רבים בבניית תוכנית אבטחה ייחודית בסיוע גורמי מקצוע המובילים בתחום.מטרת התוכנית היא לתגבר את מערך האבטחה ולהגביר את תחושת הביטחון, על מנת לשפר את מערך האבטחה ולתת מענה מיידי ויעיל במשך 24 שעות ביממה, כל זאת מבלי לפגוע באיכות החיים בקיסריה.

לפניות בנושאי ביטחון, ניתן לפנות למרכז שירות ומכירה בכל שעות היממה.
מרכז שירות ומכירה: 6550* 1 שלוחה או 04-6174444 שלוחה 1.

תוכנית האבטחה כוללת מספר מרכיבים עיקריים:
- איחוד ושליטה במערך הביטחון ביישוב באמצעות הקמת מוקד מבצעי רואה, אליו ינותבו כלל המצלמות והאמצעים הטכנולוגיים המוצבים ברחבי היישוב

- חברת האבטחה שנבחרה במכרז בקיץ 2013 הינה חברת "אמנור".
- איוש קציני ביטחון מטעם החפ"ק שכל עיסוקם ומיקודם הוא קיסריה.
- תגבור כוח האדם למשימות שמירה ואבטחה ושיפור איכותו הביצועית והניהולית.
- הקמה ואפיון מסד נהלים מתאים לצורכי היישוב בכל מרחב בקיסריה.

מערכת תיעוד ובקרה שולבה במערך האבטחה ובנקודות התורפה סביב היישוב. המערכת מזהה רכבים על פי מאגר נתונים שיוזן לתוכה.
המערכת מזהה כלי רכב של תושבים, תאפשר את כניסתם המיידית ותעכב רכבים אחרים. היציאה מהישוב בשעות מסוימות, תתאפשר רק לאחר מסירת קוד מוסכם, כדי לוודא שהנוהג ברכב הוא אכן בעליו.
לצורך הפעלת המערכות, אנו מבקשים מכל התושבים בעלי הרכבים למלא את טופס עדכון/קבלת קוד לרכב .
מאגר הנתונים שיתקבל נועד למנוע גניבת רכבים ולשמש כלי נוסף בשיפור מערך האבטחה בישוב.
החברה לפיתוח קיסריה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במאגר הנתונים שיתקבל, למעט לצרכים האמורים לעיל.

היענותכם המהירה לפניה זו תאפשר את הפעלתן המהירה והיעילה של המערכות השונות.

לצד פעילות חב' האבטחה, מתקיימת פעילות התנדבותית של התושבים בסיוע משטרת ישראל של המשמר האזרחי ומשמר השכונה.
אנו פונים לכל התושבים להתנדב לפעילות ההתנדבותית של משמר האזרחי ומשמר השכונה.
לקבלת פרטים נא לפנות למרכז שירות ומכירה: 6550* 1 שלוחה או 04-6174444 שלוחה 1.

Share