תקציב מנהלת היישוב לשנת 2020

caesarea community

 

לאחר דיוני עבודה משותפים שנערכו תוך עדכון הוועד המקומי, והמועצה האזורית חוף הכרמל.

להלן תקציב מנהלת היישוב קיסריה לשנת 2020 (באלש"ח ):

תקציב שוטף (באלש"ח ):

· הכנסות ממקורות עצמאיים  : 20,860 

· הוצאות בגין שירותים מוניציפליים : (16,356)

· הוצאות בגין שירותי תרבות וקהילה : (5,347)

·  עודף / גרעון צפוי : (845)

·  עודף שנים קודמות : 890

·  עודף / גרעון לשנה : 45

השקעות צפויות לשנה: (1,831)

פרויקטים ותשתיות מתוכננים לשנה הקרובה:

מהחזר 23% - (2,039)
מהסכם פיתוח שכונה 3 - (13,065)

לסיכום,

מעבר לתקציב השוטף, בשנת 2020 יושקעו בקיסריה למעלה מ-15 מיליוני ₪ בתשתיות ציבוריות (מתקני משחק, חניונים, כבישים).

מנהלת היישוב תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי והמועצה האזורית, לטובת פיתוח היישוב קיסריה.

בכבוד רב,
גיא גולדיג
ראש מנהלת היישוב קיסריה