map4

 
resedence.png

חזות הישוב

החברה לפיתוח קיסריה משקיעה מאמצים מרובים בטיפוח הישוב ובשמירה על ניקיונו, התושבים מתבקשים להקפיד על הוצאת הגזם והפסולת הגושית רק ערב לפני ימי הפינוי, לשטחים הציבוריים המוסכמים, כמפורט:

פינוי אשפה ביתית מתבצע

בימים ראשון – חמישי משעה 7:00

בימי שישי וערבי חג מהשעה 7:00 פניות במוקד שירות יתקבלו עד השעה 10:00

את הפח הירוק אפשר לרכוש בחנויות חומרי הבניין – גודל הפח 220 – 240 ליטר

פינוי גזם מגינות פרטיות:

שם השכונה ומספר

ימי פינוי אשפה ביתית

ימי פינוי גזם

חוף הזהב

שני - מוטמנים

ראשון, שני

החורש / 2

שני, רביעי, שישי

חמישי שישי

הצמרות / 3

שני, רביעי, שישי

שני חמישי

מרכז מסחרי בשכונה 3

שני, חמישי - מוטמנים

 שני חמישי

ההדרים / 4

שני, רביעי, שישי

חמישי שישי

הפרחים / 5

שני, רביעי, שישי

חמישי שישי

הים / 6

שני, רביעי, שישי

שלישי, רביעי

הציפורים / 7

ראשון, שלישי, חמישי

שלישי, רביעי

הביכורים / 8

ראשון, שלישי, חמישי

ראשון, שני

העדי / 9

ראשון, שלישי, חמישי

ראשון, שני

המעוף / 10

ראשון, שלישי, חמישי

שלישי, רביעי

אבני החן / 11

ראשון, שלישי, חמישי

ראשון, שני

12

ראשון, שלישי, חמישי

ראשון, שני

הרקיע / 13

שני, רביעי, שישי

ראשון, שני

פינוי גרוטאות ופסולת גושית שאינה פסולת בניין:

איסוף מתבצע בימי חמישי בלבד !!! אפשר להוציא החל יום רביעי משעה 17:00

פניות לאיסוף הגרוטאות יתקבלו עד יום חמישי בשעה 10:00

 

השלכת קרטונים במרחב הציבורי:

השלכה של הקרטונים במרחב הציבורי אסורה.

יש להשליך את הקרטונים בכלובי האיסוף בלבד.

 

ניתן ליצור קשר עם מוקד 6550* על מנת לברר את מיקום הכלובים המפוזרים ברחבי הישוב.