189

map4

 
68498796.jpg
icon About1

הרשמה לניוזלטר עברית קהילה ותושבים

מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

שאטל פנימי קיסריה

לוח זמנים שאטל קיסריה

החל מחודש ספטמבר 2003 מפעילה החברה לפיתוח קיסריה קו הסעות פנימי (שאטל) ביישוב - אוטובוס חדיש הצבוע בסמלי קיסריה ומשולט בהתאם.

השאטל פועל מדי יום ומסיע (ללא תשלום) ילדים, נוער וכל דורש מן השכונות השונות למרכז קיסריה ובחזרה. 

לנוחיותכם, מצ"ב פירוט תחנות ההסעה ולוח זמנים של השאטל בימים א'-ה' וביום ו'.


לוח זמנים שאטל יישוב

שכונה תחנה שעת הגעה לאיסוף/פיזור שעת הגעה לאיסוף/פיזור שעת הגעה לאיסוף/פיזור שעת הגעה לאיסוף/פיזור סוג רכב ימים
סבב ראשון סבב שני סבב שלישי סבב רביעי מיניבוס א-ה
חוף הזהב חוף הזהב 15:30 16:30 17:30 18:30 מיניבוס א-ה
נאות גולף נאות גולף 15:35 16:35 17:35 18:35 מיניבוס א-ה
שכונה 12 רח' חולית 15:35 16:35 17:35 18:35 מיניבוס א-ה
       13 הגשם 15:36 16:36 17:36 18:36 מיניבוס א-ה
       11 פינת לשם ברקת 15:38 16:38 17:38 18:38 מיניבוס א-ה
       11 פינת ברקת יהלום 15:39 16:39 17:39 18:39 מיניבוס א-ה
       11 פינת לשם ספיר 15:40 16:40 17:40 18:40 מיניבוס א-ה
         9 פינת ספיר ענבר 15:42 16:42 17:42 18:42 מיניבוס א-ה
         9 ענבר 15 (תחנת ביניים) 15:44 16:44 17:44 18:44 מיניבוס א-ה
         9 כניסה צפונית 15:45 16:45 17:45 18:45 מיניבוס א-ה
   דן קיסריה שד' רוטשילד 15:46 16:46 17:46 18:46 מיניבוס א-ה
         8 מחסום כניסה צפונית 15:47 16:47 17:47 18:47 מיניבוס א-ה
         8 מרכז הנוער 15:47 16:47 17:47 18:47 מיניבוס א-ה
   דרך הים בכניסה לדרך 15:48 16:48 17:48 18:48 מיניבוס א-ה
         8 הרימון-דואר 8 15:49 16:49 17:49 18:49 מיניבוס א-ה
         8 פינת הרימון-שקד 15:50 16:50 17:50 18:50 מיניבוס א-ה
8 המגדל 8 15:51 16:51 17:51 18:51 מיניבוס א-ה
2 בכניסה לשכונה-האלון 15:52 16:52 17:52 18:52 מיניבוס א-ה
3 חניה פנימית-מרכז קיסריה-רחוב דולב 15:55 16:55 17:55 18:55 מיניבוס א-ה
4 הדר 2 15:57 16:57 17:57 18:57 מיניבוס א-ה
4 הדר 18 15:58 16:58 17:58 18:58 מיניבוס א-ה
5 הדר 33 15:59 16:59 17:59 18:59 מיניבוס א-ה
6 הדר 50 16:00 17:00 18:00 19:00 מיניבוס א-ה
10 שד' רוטשילד-זמיר 16:01 17:01 18:01 19:01 מיניבוס א-ה
10 זמיר 21 16:02 17:02 18:02 19:02 מיניבוס א-ה
7 פינת עגור סלעית 16:03 17:03 18:03 19:03 מיניבוס א-ה
7 כניסה דרומית עגור 16:04 17:04 18:04 19:04 מיניבוס א-ה
חנייה פנימית מרכז קיסריה 16:05 17:05 18:05 19:05 מיניבוס א-ה
3 המתנה 5 במרכז קיסריה 16:10 17:10 18:10 19:10 מיניבוס א-ה
2 בכניסה לשכונה-האלון 16:12 17:12 18:12 19:12 מיניבוס א-ה
8 הרימון-דואר 8 16:14 17:14 18:14 19:14 מיניבוס א-ה
8 פינת הרימון שקד 16:15 17:15 18:15 19:15 מיניבוס א-ה
8 המגדל 8 16:16 17:16 18:16 19:16 מיניבוס א-ה
דן קיסריה שד' רוטשילד 16:18 17:18 18:18 19:18 מיניבוס א-ה
9 כניסה צפונית 16:19 17:19 18:19 19:19 מיניבוס א-ה
9 ענבר 15 (תחנת ביניים) 16:20 17:20 18:20 19:20 מיניבוס א-ה
9 פינת ספיר ענבר 16:21 17:21 18:21 19:21 מיניבוס א-ה
11 פינת לשם ספיר 16:22 17:22 18:22 19:22 מיניבוס א-ה
11 פינת ברקת יהלום 16:23 17:23 18:23 19:23 מיניבוס א-ה
11 פינת לשם ברקת 16:24 17:24 18:24 19:24 מיניבוס א-ה
13 הגשם 16:25 17:25 18:25 19:25 מיניבוס א-ה
שכונה 12 רח' חולית 16:26 17:26 18:26 19:26 מיניבוס א-ה
נאות גולף נאות גולף 16:26 17:26 18:26 19:26 מיניבוס א-ה
חוף הזהב חוף הזהב 16:31 17:31 18:31 19:31 מיניבוס א-ה

 

לוח זמנים שאטל יישוב יום שישי

שכונה/תחנה רחוב שעת הגעה לאיסוף /פיזור שעות הגעה לאיסוף/ פיזור שעת הגעה לאיסוף/פיזור סוג רכב
סבב ראשון סבב שני סבב שלישי
חוף הזהב חוף הזהב 09:30 10:30 11:30 מיניבוס
נאות גולף נאות גולף 09:35 10:35 11:35 מיניבוס
12 רח' חולית 09:36 10:35 11:35 מיניבוס
13 הגשם 09:36 10:36 11:36 מיניבוס
11 פינת לשם ברקת 09:38 10:38 11:38 מיניבוס
11 פינת ברקת יהלום 09:39 10:39 11:39 מיניבוס
11 פינת לשם ספיר 09:40 10:40 11:40 מיניבוס
9 פינת ספיר ענבר 09:42 10:42 11:42 מיניבוס
9 ענבר 15 (תחנת ביניים) 09:44 10:44 11:44 מיניבוס
9 כניסה צפונית 09:45 10:45 11:45 מיניבוס
דן קיסריה שד' רוטשילד 09:46 10:46 11:46 מיניבוס
8 מחסום כניסה צפונית 09:47 10:47 11:47 מיניבוס
8 מרכז הנוער 09:47 10:47 11:47 מיניבוס
דרך הים בכניסה לדרך 09:48 10:48 11:48 מיניבוס
8 הרימון-דואר 8 09:49 10:49 11:49 מיניבוס
8 פינת הרימון-שקד 09:50 10:50 11:50 מיניבוס
8 הרימון מס' 5 09:51 10:51 11:51 מיניבוס
2 בכניסה לשכונה-האלון 09:52 10:52 11:52 מיניבוס
3 חניה פנימית-מרכז קיסריה-רחוב דולב 09:55 10:55 11:55 מיניבוס
4 הדר 2 09:57 10:57 11:57 מיניבוס
4 הדר 18 09:58 10:58 11:58 מיניבוס
5 הדר 33 09:59 10:59 11:59 מיניבוס
6 הדר 50 10:00 11:00 12:00 מיניבוס
10 שד' רוטשילד-זמיר 10:01 11:01 12:01 מיניבוס
10 זמיר 21 10:02 11:02 12:02 מיניבוס
7 פינת עגור סלעית 10:03 11:03 12:03 מיניבוס
7 כניסה דרומית עגור 10:04 11:04 12:04 מיניבוס
חנייה פנימית מרכז קיסריה חנייה פנימית מרכז קיסריה 10:05 11:05 12:05 מיניבוס
3 המתנה 5 במרכז קיסריה 10:10 11:10 12:10 מיניבוס
2 בכניסה לשכונה-האלון 10:12 11:12 12:12 מיניבוס
8 הרימון-דואר 8 10:14 11:14 12:14 מיניבוס
8 פינת הרימון שקד 10:15 11:15 12:15 מיניבוס
8 הרימון 5 10:16 11:16 12:16 מיניבוס
דן קיסריה שד' רוטשילד 10:18 11:08 12:18 מיניבוס
9 כניסה צפונית 10:19 11:19 12:19 מיניבוס
9 ענבר 15 (תחנת ביניים) 10:20 11:20 12:20 מיניבוס
9 פינת ספיר ענבר 10:21 11:21 12:21 מיניבוס
11 פינת לשם ספיר 10:22 11:22 12:22 מיניבוס
11 פינת ברקת יהלום 10:23 11:23 12:23 מיניבוס
11 פינת לשם ברקת 10:24 11:24 12:24 מיניבוס
13 הגשם 10:25 11:25 12:25 מיניבוס
12 רח' חולית 10:25 11:25 12:25 מיניבוס
נאות גולף נאות גולף 10:26 11:26 12:26 מיניבוס
חוף הזהב חוף הזהב 11:01 12:01 13:01 מיניבוס

 

 

 

Share