דלג לתוכן הראשי
EN

תקציב מנהלת הישוב 2020

לאחר דיוני עבודה משותפים שנערכו תוך עדכון הוועד המקומי, והמועצה האזורית חוף הכרמל.
להלן תקציב מנהלת היישוב קיסריה לשנת 2020 (באלש”ח ):

תקציב שוטף (באלש”ח)

· הכנסות ממקורות עצמאיים: 20,860 

· הוצאות בגין שירותים מוניציפליים: 16,356

· הוצאות בגין שירותי תרבות וקהילה: 5,347

·  עודף / גרעון צפוי: 845

·  עודף שנים קודמות: 890

·  עודף / גרעון לשנה: 45

השקעות צפויות לשנה

1,831

פרויקטים ותשתיות מתוכננים לשנה הקרובה

מהחזר 23% – 2,039
מהסכם פיתוח שכונה 3 – 13,065

לסיכום,

מעבר לתקציב השוטף, בשנת 2020 יושקעו בקיסריה למעלה מ-15 מיליוני ₪ בתשתיות ציבוריות (מתקני משחק, חניונים, כבישים). מנהלת היישוב תמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי והמועצה האזורית, לטובת פיתוח היישוב קיסריה.

בכבוד רב,
גיא גולדיג
סמנכ״ל חטיבת התפעול
מנהל היישוב ופארק העסקים