map4

 
events_banner.jpg
SELECT a.*, CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) AS `id`,v.street, v.zip, v.state, v.city, v.title AS vtitle, v.country AS `country_code`,cc.title as cctitle,c.name AS `country`,CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.start
							ELSE a.start
						END AS evr_start,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.end
							ELSE a.end
						END AS evr_end,
						a.starttime AS evr_starttime,
						a.endtime AS evr_endtime,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.id
							ELSE 0
						END AS evr_id
FROM #__events_v5_events AS a
INNER JOIN #__events_v5_venues AS v ON a.venue_id = v.id
INNER JOIN #__events_v5_categories AS cc ON a.category_id = cc.id
INNER JOIN #__events_v5_countries AS c ON c.code = v.country
LEFT JOIN ( SELECT main_evd.event_id, main_evd.start, main_evd.id, main_evd.end FROM #__events_v5_repeating_days AS main_evd LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MAX(start) AS past_event_start
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` < NOW()
							GROUP BY event_id
						) AS past_event ON main_evd.event_id = past_event.event_id LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MIN(start) AS future_event_start 
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` >= NOW()
							GROUP BY event_id 
						) AS future_event ON main_evd.event_id = future_event.event_id WHERE (future_event.event_id IS NOT NULL AND main_evd.start = future_event.future_event_start)
						OR (future_event.event_id IS NULL AND main_evd.start = past_event.past_event_start)) AS evr ON a.id = evr.event_id
WHERE ((evr.id IS NULL AND a.end >= NOW()) OR (evr.id IS NOT NULL AND evr.end >= NOW())) AND a.published > 0 AND a.access IN (1,1) AND a.language in ('he-IL','*') AND cc.language in ('he-IL','*')
ORDER BY a.start 
   בחרו כמות להצגה 
דת האיסלם: הסיפור האמיתי. המקורות העיקריים של האיסלם.

המרצה: ד"ר מוטי קיידר

תאריך: 17/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
כנגד כל הסיכויים – הציירת לביניה פונטנה

המרצה: אורלי גונן

תאריך: 19/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
סמטנה, המולדבה

המרצה: רועי עלוני

תאריך: 21/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
להיות הורה לספורטאי תחרותי - הרצאה

בעזרת מספר כלים פשוטים תוכל ללמוד כיצד ניתן לתמוך, להרגיע לחצים, לחזק את הספורטאי הצעיר ולסייע לו לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.

על המרצה:

יובל לבסקי, מאמן מנטאלי לספורטאים, מטפל ביופידבק ומטפל NLP מוסמך. יובל עובד עם נבחרות ישראל בגלישת רוח, עם הועד האולימפי והיחידה לספורט הישגי בוינגייט.

יום ה' 21.12 בשעה 20:00 באולם האירועים במרכז קיסריה

מחיר: 25 ₪

טל. 04-61009503/4

תאריך: 21/12/2017 20:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
חלום ליל קיץ/בריטן

המרצה: מרב ברק

תאריך: 24/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
אלון בן דוד "עתידה של ישראל במזרח התיכון"

יום א' 24.12.2017 בשעה 20:30 באולם אירועים

הסיפורים והתובנות שלא נשמעו בתקשורת. האם דאע"ש באמת מאיימים עלינו? מה הסיכוי למבצע נוסף בעזה או מלחמה בצפון? איך משפיעה בחירתו של טראמפ כנשיא האימפריה של העולם?

מרצה: אלון בן דוד, הפרשן הצבאי של חדשות ערוץ 10

מחיר כרטיס:

 40 ₪ 

תאריך: 24/12/2017 20:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
פניני ספרות

מנחה: צביה ידידיה

יום ב' 10:30-12:30

הכניסה חופשית

מפגש החודש: 25.12.17

תאריך: 25/12/2017 10:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
יום הולדת למועדון – מפגש חגיגי
תאריך: 26/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
"או"ם שמום" – בן גוריון ושאלת ירושלים דצמ.1949

המרצה: גרי פאל

תאריך: 28/12/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
אסף אמדורסקי במופע אקוסטי

28.12.17 יום ה' בשעה 20:30 במוזיאון ראלי

הרוקסטאר הנצחי מוריד את הווליום, ומגיע אל במות ברחבי הארץ חמוש בגיטרה אקוסטית וסיפורים מאחורי השירים.

מחיר כרטיס לתושב קיסריה:60 ₪

מחיר כרטיס לתושב חוץ: 70 ₪

מחיר כרטיס ביום האירוע: 80 ₪ 

תאריך: 28/12/2017 20:30 קטגוריה: קהילה ותושבים