map4

 
events_banner.jpg
SELECT a.*, CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) AS `id`,v.street, v.zip, v.state, v.city, v.title AS vtitle, v.country AS `country_code`,cc.title as cctitle,c.name AS `country`,CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.start
							ELSE a.start
						END AS evr_start,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.end
							ELSE a.end
						END AS evr_end,
						a.starttime AS evr_starttime,
						a.endtime AS evr_endtime,
						CASE
							WHEN a.repeated != "" THEN evr.id
							ELSE 0
						END AS evr_id
FROM #__events_v5_events AS a
INNER JOIN #__events_v5_venues AS v ON a.venue_id = v.id
INNER JOIN #__events_v5_categories AS cc ON a.category_id = cc.id
INNER JOIN #__events_v5_countries AS c ON c.code = v.country
LEFT JOIN ( SELECT main_evd.event_id, main_evd.start, main_evd.id, main_evd.end FROM #__events_v5_repeating_days AS main_evd LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MAX(start) AS past_event_start
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` < NOW()
							GROUP BY event_id
						) AS past_event ON main_evd.event_id = past_event.event_id LEFT JOIN
						(
							SELECT event_id, MIN(start) AS future_event_start 
							FROM #__events_v5_repeating_days
							WHERE `start` >= NOW()
							GROUP BY event_id 
						) AS future_event ON main_evd.event_id = future_event.event_id WHERE (future_event.event_id IS NOT NULL AND main_evd.start = future_event.future_event_start)
						OR (future_event.event_id IS NULL AND main_evd.start = past_event.past_event_start)) AS evr ON a.id = evr.event_id
WHERE ((evr.id IS NULL AND a.end >= NOW()) OR (evr.id IS NOT NULL AND evr.end >= NOW())) AND a.published > 0 AND a.access IN (1,1) AND a.language in ('he-IL','*') AND cc.language in ('he-IL','*')
ORDER BY a.start 
   בחרו כמות להצגה 
"נבוקו" – ורדי

המרצה: מרב ברק

תאריך: 01/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
אות הזדהות מזמינה אתכם להרצאה מחושך לאור

שני שטלריד בהרצאתה המרתקת על סיפורה האישי ופעילותה בתחום מניעת עבריינות מין

מחיר: 30 ₪

להזמנת הרצאה shtalyd74@gmail.com

יום א' 4.6.17 בשעה 20:30 באולם אירועים

תאריך: 04/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
מבט עומק על מזרח התיכון

המרצה: ד"ר מוטי קיידר

תאריך: 04/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
מועדונצי'ק

ימי שני בין השעות: 17:30-18:30

מיועד לגילאי: 3-6

בספריית מרכז קיסריה

מחיר: 20 ₪ לילד

 5.6.17 שעת סיפור "היום המיוחד של שי"

12.6.17 משחקי סמה

19.6.17 חיות וחוויות

26.6.17 מסיבת סיום שנה עם מירב קצב ותנועה

תאריך: 05/06/2017 17:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
משפטים ללא משפטנים

המרצה: עו"ד עופר יחיאל

תאריך: 06/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
מועדון חופשת לידה

ימי שלישי במרכז קיסריה בשעה 10:30

6.6.17 10:30 הרצאה

13.6.17 סדנת ליווי התפתחותי. מנחה: ענבל בתנועה

20.6.17 סדנת עיסוי תינוקות. מנחה: עינת גוטפריד

תאריך: 06/06/2017 10:30 קטגוריה: קהילה ותושבים
טיפול תומך בעזרת דולפינים בארץ ובחו"ל

המרצה: מירב פנחס

תאריך: 08/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
שלום חנוך עם משה לוי

מוצ"ש 10.6.17 בשעה 21:00

מדשאות מרכז קיסריה

מחיר לתושב קיסריה: 50 ₪

מחיר לתושב חוץ: 60 ₪

מחיר ביום המופע: 70 ₪

תאריך: 10/06/2017 09:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
מפגש עם ורדה שגיב, פיזיוטרפיסטית, חברת המועדון

(המשך למבוא קצר שהתקיים לפני מספר חודשים)

תאריך: 11/06/2017 00:00 קטגוריה: קהילה ותושבים
"ההומור החיים והסרטים של אפריים קישון" מפגש עם ד"ר רפי קישון

יום א' 11.6.17 בשעה 20:30 באולם אירועים

תאריך: 11/06/2017 20:30 קטגוריה: קהילה ותושבים